Nesting Tere tulemast Nesting koduleheleTere tulemast Nesting kodulehele

Kui te ootate last, siis planeerimise käigus tekib teil kindlasti palju küsimusi. Asjad muutuvad ning teid ootab ees põnev aeg. Kõik peab lapse sündimiseks valmis olema. Ta peab ennast oma uues kodus, oma pesas, tundma turvaliselt ja hoituna. Seega tahab Nesting teid toetada kõikides uutes ja olulistes otsustes: renoveerimisel, möbleerimisel ja lapsega kooselamisel.

» Edasi

// Kontrollnimekiri

Top 5 Nesting nõuannet

  • Kui te olete rase - las keegi teine renoveerib
  • Vältige suitsetamist ja kaudset suitsu
  • Tuulutamine, tuulutamine, tuulutamine
  • Kontrollige koostisosade märgiseid, kasutusjuhendeid ja ohumärgiseid
  • Toote ostmisel küsige jaemüüjalt teavet toote mõjude kohta tervisele, ohutusele ja keskkonnale
  • Kandke toote kasutamisel maski ja kaitsekindaid, kui seda on nõutud; küsige tootjalt lisainfot ohutuse osas
  • Küsige ökomärgisega tooteid

assets/Uploads/_resampled/SetWidth190-startbaby2.jpg